اجرای پروژه های گروه بدون همکاری مردم امکان پذیر نبود

Home / بلاگ / اخبار / اجرای پروژه های گروه بدون همکاری مردم امکان پذیر نبود

مهندس رامین محمدی راهبر اشتغال گروه ایران آبادانی ضمن تشکر و قدر دانی از کمک های مردم و مسئولین تاکید کردند اگر مردم روستا دلسوزانه پای کار نمی آمدند شاهد چنین پیشرفتی در پروژه ها نمی بودیم ، اصولا چنین برنامنه هایی که یک طرف آن مردم  و یک طرف آن مسئولین قرار دارند تنها با مشارکت دلسوزانه و جهادی به موفقیت ختم می شود.

ایشان ادامه دادند : ایجاد اشتغال از اولویت های اصلی گروه ایران آبادانی است ، امید است با پیشرفت و بهره برداری هر چه زودتر پروژه ها شاهد رفع بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی در روستاها باشیم.

Leave a Comment

یک × دو =