بازدید مسئول گروه ایران آبادانی از صنایع دستی تولید شده در روستاها

Home / بلاگ / اخبار / بازدید مسئول گروه ایران آبادانی از صنایع دستی تولید شده در روستاها

مهندس امید مشهدی حسن در جمع روستاییان بیان نمودند : استقرار و بقای جامعه روستایی، بدون کار مولد و سودآور برای ساکنان غیر ممکن است. امروزه توجه به روحیه کارآفرینی بین روستاییان از مهم ترین راهکارهای توسعه روستایی محسوب می شود. بدین صورت که کارآفرینی می تواند از طریق ایجاد اشتغال، بهبود کیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد و بهره برداری بهینه از منابع، نقش مهمی در رشد اقتصادی روستاها و در نتیجه در توسعه ی روستایی و توانمندسازی روستاییان داشته باشد

ایشان در ادامه از صنایع دستی مردم دیدن کردند و همچنین ابراز امیدواری داشتند مساعدت های لازم جهت توسعه کار آفرینی روستایی به زودی در روستاهای استان تهران انجام شود.

 

Leave a Comment

دو × 3 =