مهندس مشهدی حسن : کار فرهنگی را باید از مدارس شروع کنیم.

Home / بلاگ / اخبار / تعلیم و تربیت / مهندس مشهدی حسن : کار فرهنگی را باید از مدارس شروع کنیم.

مهندس امید مشهدی حسن در گفتگویی با خبرنگار ما خاطر نشان کردند: یکی از عوامل موفقیت و پیشبرد سریع اهداف گروه ایران آبادانی، ارتباط و همکاری مستمر با ارگانها و سازمان های اجرایی و فرهنگی شهرستان است.

مسئول گروه ایران آبادانی تصریح کرد: گروه ایران آبادانی هر ماهه در قالب طرح های مختلف از جمله گفتمان دینی و اعزام مبلغ و تشکیل هیئت های عزاداری دانش آموزی تغییر و تحول و تحرکی ویژه در فعالیتهای فرهنگی و دینی در مدارس ایجاد کرده است.

ایشان تاکید کردند: یکی ازسازمانهایی که همواره می تواند با گروه ما درارتباط نزدیک باشد و از پتانسیل این سازمان استفاده کند، اداره آموزش و پرورش است، چرا که آموزش نیروی انسانی، فصل مشترک این دو نهاد است و لذا هر دو نهاد به دنبال تحقق اهداف مشترک هستند.

Leave a Comment

دو × 4 =