وضعیت کنونی شهرک گلستان حاصل سودجویی عده ای فرصت طلب است

Home / بلاگ / اخبار / وضعیت کنونی شهرک گلستان حاصل سودجویی عده ای فرصت طلب است

مهندس آخوندیان کارشناس ارشد کارگروه عمران و زیر ساخت در مورد مشکلات شهرک گلستان  بیان نمودند: یک عامل خیلی مهم در ایجاد حاشیه نشینی وجود «زمین خواران» است. زمین خواران به مردمی که آگاهی اجتماعی بالا ندارند، در این مناطق ، زمین هایی با قیمت ارزان می فروشند در حالی که این مناطق خارج از محدود اراضی شهری است و در نتیجه طبعات گسترده‌ای را برای جامعه به وجود می آورند.

وی با بررسی علل حاشیه نشینی در سطوح کلان، میانه و خرد اظهار کرد: حاشیه نشینی در سطح کلان به دلیل رشد سرمایه داری و شهرنشینی در شهرهای ایران؛ درسطح میانی به دلیل سرمایه اجتماعی و انزوای اجتماعی داریم و در علل خرد به دلیل روحیه افرادی که نارضایتی از وضع موجود را دارند، می باشد.

ایشان در ادامه تاکید کرد: این افراد، بیشترین تخلفات اجتماعی را انجام می دهند و این افراد با وجود اینکه، فقیر هستند، ناراضی نیز هستند.  احساس ناتوانی و بی قدرتی می کنند، اینکه نمی توانند مانند اهالی مختلف سطح شهر یک وضعیت عادی از لحاظ خدمات شهری داشته باشند

Leave a Comment

4 × 3 =