پایان سم پاشی دام های روستای گمرگان

Home / بلاگ / اخبار / پایان سم پاشی دام های روستای گمرگان

مهندس امید مشهدی حسن در گفتگویی که با ما داشتند در مورد عملیات سمپاشی در روستای گمرگان بیان نمودند: با توجه به قرارگرفتن در فصل گرما و گسترش فعالیت کنه ها و احتمال بروز بیماری تب کریمه کنگو و ضرورت پیشگیری، عملیات سمپاشی بدن دام ها و جایگاه های نگهداری دام در روستاهای گمرگان و امیر آباد به صورت رایگان انجام شد.

وی گفت: با انجام عملیات سم پاشی اماکن دامی علاوه بر مبارزه با انگلهای خارجی دام که خسارت اقتصادی برای دامداران به همراه دارد درراستای مقابله با بیماریهای مشترک از جمله بیماری تب کریمه کنگو اقدام می شود.

 

 

Leave a Comment

3 × یک =