کلاس سفیران سلامت و امامان دهستان های اختر آباد و پیشوا

Home / بلاگ / اخبار / کلاس سفیران سلامت و امامان دهستان های اختر آباد و پیشوا

استاد میرزایی در مورد این کلاس بیان نمودند : هدف از برگزاری این کلاس ها تلاش برای افزایش سطح آگاهی و سلامت مردم روستا می باشد .

امید است با برگزاری هر چه بیشتر این کلاس ها شاهد پیشرفت سطح سلامت در این روستاها باشیم.

Leave a Comment

9 − 9 =