گزارش بازدید از مجموعه آکواپونیک استان قم

Home / بلاگ / اخبار / گزارش بازدید از مجموعه آکواپونیک استان قم

آکواپونیک”تولید ماهی و گیاه در یک رابطه همزیستی”تولید انواع گیاهان بدون نیاز به خاک، افزایش عملکرد تولید آبزیان، استفاده مجدد از آب مصرفی در یک سیکل گردشی بطوریکه بدون هدر رفت کوچکترین مقدار آب صورت میگیرد و در ابعاد کوچک وخانگی امکان پذیر بوده است. این کسب و کار بعنوان یک روش بدیع و دست نخورده می تواند در آینده ای نزدیک تبدیل به یک صنعت کارگشا در امنیت غذایی کشور شود. و در استانهایی که با بحران آب مواجه هستند،میتواند بهترین روش جهت تولید گیاهان خوراکی و آبزیان مورد استقبال سرمایه گذاران قرار بگیرد.

 

Leave a Comment

یک × چهار =