عمرانی

آغاز پروژه استخر ذخیره آب روستاهای هپشلو امیر آباد توسط گروه ایران آبادانی

    مهندس رامین محمدی راهبر اشتغال قرارگاه پیشرفت و آبادنی استان تهران بیان داشت: هدف از ترویج و بکارگیری سیستم های نوین آبیاری در حوزه کشاورزی ارتقاء بهره وری و کارائی مصرف آب، بهبود ...

برگزاری کار گاه خلاقیت در روستاها

مسئول قرار گاه پیشرفت و آبادانی استان تهران گفت : به همت واحد زنان روستایی، کارگاه خلاقیت و کارآفرینی با حضور اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی ، تسهیل گران و زنان فعال روستایی و کارآفرین در ...

راه اندازی خانه عالم روستایی در ۳ دهستان شهرستان تهران

    مهندس امید مشهدی حسن مسئول  قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان تهران بیان کردند: احداث خانه های عالم روستایی با هدف ترویج شعار دینی و تقویت بنیه مذهبی و استفاده از ظرفیت روحانیون در مقابله با ...

۳دهستان در استان تهران زیرپوشش قرارگاه پیشرفت و آبادانی استان تهران قرار می‌گیرد

  نماینده قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران گفت: سه دهستان در استان تهران زیرپوشش قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) این استان قرار می‌گیرد. به گزارش ...

جلسه هم اندیشی مسئولین کار گروه ها و فرمانده سپاه سید الشهدا (ع) استان تهران

در این دیدار مسولین کارگروه های قرارگاه بسیج سازندگی طراح ها و اهداف کارگروه های خود را با فرمانده سپاه سید الشهدا (ع) استان تهران در میان گذاشته اند.